Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Green Globe Platinum

Hotel Okura Amsterdam heeft met trots het Platinum memberschip in ontvangst mogen nemen. De status van Platinum Member wordt toegekend aan leden die 10 jaar achtereen gecertificeerd zijn. Dit is het hoogste niveau dat Green Globe biedt en is alleen mogelijk wanneer een lid voldoet aan alle vereiste criteria van de Green Globe Standard for Travel & Tourism.

Platinum lidmaatschap wordt toegekend nadat een evaluatie van de algemene prestaties van Hotel Okura Amsterdam gedurende de periode van 10 jaar om te waarborgen dat er voortdurend inspanningen zijn geleverd op de belangrijkste thema’s: Duurzaam beheer; Sociaal/economisch; Cultureel erfgoed en Milieu.

Green Globe certificaat 2023

Unesco Sustainable Travel Pledge 2022

Hotel Okura Amsterdam is trots om de erkenning door UNESCO aan te kondigen voor het integreren van duurzaamheid in onze activiteiten en het inspireren van anderen om dit ook te doen. Bekroond worden met de UNESCO Sustainable Travel Pledge betekent dat we de volgende thema’s in overweging nemen:

1. Betrokkenheid bij de gemeenschap. Lokale gemeenschappen aanmoedigen en ondersteunen in het kader van voorspoed.

2. Energiebesparing. De CO2-uitstoot verminderen en een rol spelen bij het behoud van onze natuurlijke hulpbronnen.

3. Waterbesparing. Het beheren van de watervoorzieningen door milieuvriendelijke systemen te installeren.

4. Afvalvermindering. Beleid invoeren met betrekking tot recycling en minimalisering van afval.

5. Vermindering van plastic voor eenmalig gebruik. Toewijding aan het vervangen van kunststoffen voor eenmalig gebruik door duurzame alternatieven te lanceren.

Justdiggit With ACS 2022

Met deze certificaatuitreiking door ACS wordt de vergroening van 10,000 vierkante meter land in Kenia mogelijk gemaakt, samen met Hotel Okura Amsterdam.We zijn trots op deze komende prestatie op weg naar een groenere wereld.

Duurzaam management beleid

Hotel Okura Amsterdam is zich bewust van de impact die het heeft op het milieu en de samenleving en we zijn ervan overtuigd dat het als organisatie met een langetermijnvisie cruciaal is om verantwoordelijkheid te nemen om een ​​positieve impact te hebben op het milieu en de samenleving.

Voor Hotel Okura Amsterdam betekent SMP dat we weliswaar winst nastreven, maar rekening houden met de impact van onze activiteiten. We streven naar een positief effect op het milieu, onze teamleden, gasten, klanten, leveranciers en andere belanghebbenden.

Ons beleid is dynamisch en verandert en past zich in de loop van de tijd aan. Door Kaizen te beoefenen (“kai” betekent verandering en “zen” betekent goed) bedoelen we simpelweg “veranderen voor beter” en hebben we maatregelen geintroduceerd om continue verbetering in onze organisatie te implementeren. De Kaizen-methode levert een sterke bijdrage en is een fundamenteel onderdeel van lean. Door lean te omarmen als onze managementfilosofie, plaatsen we de gast centraal in ons universum, optimaliseren we onze werkmethoden om verspilling (van tijd en middelen) te elimineren en creëren we een leuke en effectieve werkplek.

Voor ons DMB betekent dit een evolutie in de opzet en het handelen van ons beleid. We hebben de focuspunten teruggebracht om ervoor te zorgen dat we actief en alert blijven op onze prioriteiten. Bovendien verhoogde de Covid 19-pandemie de noodzaak om opnieuw te focussen, omdat middelen nog schaarser zijn en de gastvrijheidswereld is veranderd.

Wij kiezen voor onderstaande drie pijlers en streven naar een balans tussen deze pijlers in onze organisatie om de meest duurzame resultaten te realiseren voor Hotel Okura Amsterdam, haar stakeholders en voor de samenleving.

DUURZAAM

Betrokkenheid bij het milieu

We nemen actief deel aan de bescherming van het milieu door:

 • Het bewustzijn en de deelname van onze gasten te vergroten (zoals: het aanbieden van een selectie van diensten op de kamer, papierloos in- en uitchecken, lokale en seizoensgebonden producten op onze menu’s, biologisch afbreekbare alternatieven voor individuele badkamer voorzieningen en bewustzijn van de kwaliteit van drinkwater).
 • Bewustzijn en deelname van onze teamleden te vergroten (zoals training, recyclingprogramma’s, duurzaamheidstaskforce, best practices delen, dubbelzijdig print instellingen en aangepaste werkmethoden om verspilling te voorkomen en duurzaamheid is een onderdeel van onze jaarlijkse bedrijfsdoelstellingen)
 • Leveranciers en partners te kiezen met vergelijkbare ambities.
 • Het reduceren van onze CO2-voetafdruk middels reductie van energieverbruik, afvalscheiding en -reductie, biologisch afbreekbare schoonmaak- en afwasmiddelen en een waterbesparingsprogramma.
 • Het energieverbruik te verminderen door onze apparatuur, technische installaties en werkwijzen zo efficiënt mogelijk aan te passen (lampen met laag energieverbruik, vermindering van verlichting en installaties ’s nachts), preventief onderhoud, energiebesparing in de kamers, een gebouwbeheer systeem om de verwarming en koeling van verschillende delen van het hotel te reguleren, gebruik van energiebesparende zonnewerende folie op verschillende ramen, energiezuinige liften, opwekking van eigen energie door zonnepanelen en een put voor thermische energieopslag (efficiënt verwarmings- en koelsysteem).
 • Samenwerkingen met en lidmaatschappen van duurzame organisaties, zoals Koplopers Groep Circulaire Hotels Amsterdam, Green Globe en Green Label Service.

SOCIAAL

Betrokkenheid bij de samenleving

We ondersteunen lokale en nationale goede doelen organisaties en individuen door onze tijd, geest, knowhow en materialen beschikbaar te stellen aan organisaties en mensen in nood.

Wij verplichten ons tot:

 • Zorg dragen voor onze buren met voorkeursaanbiedingen, sponsoring van lokale goede doelen en het organiseren van buurtevenementen.
 • Het honoreren van speciale verzoeken voor mensen in nood, zoals Stichting Make a Wish.
 • Steun aan de Ronald Mc Donald’s Children Foundation door middel van evenementen en sponsoring.
 • Ondersteuning van het Emma Kinderziekenhuis door middel van gezamenlijke projecten zoals gastvrijheidstrainingen en evenementen.
 • Ondersteuning van d’Oude Rai (bejaardenhuis) met evenementen.
 • Donatie van apparatuur, meubilair en andere goederen en diensten aan mensen in nood.
 • Deelname in het Leading Hotels of the World Stay it Forward programma.
 • Partner zijn van Emma at Work ondersteunt jonge professionals.

WERKNEMER NAAR KEUZE

Toewijding aan ons team

Onze teamleden vormen het fundament van onze organisatie, de belangrijkste basis van ons bestaan en daarmee onze belangrijkste investering. De huidige zoektocht naar professioneel talent, als een wereldwijde uitdaging, maakt deze pijler belangrijker dan ooit.

Wij geloven in:

 • Tijd, energie en middelen investeren in het bouwen van de volgende generatie toekomstige horecaprofessionals.
 • Een loyale en betrouwbare werkgever zijn, in goede en uitdagende tijden.
 • Diversiteit en inclusie.
 • Voortdurende training en persoonlijke ontwikkeling voor alle teamleden, inclusief stagiares en leerlingen.
 • Een internationale en inspirerende werkomgeving.
 • Autonomie stimuleren ​​op alle niveaus van de organisatie.
 • Boven de marktconforme secundaire arbeidsvoorwaarden en motiverende voordelen.
 • Een vooruitstrevende en bottom-up organisatie te zijn die erop gericht is de werknemer te betrekken bij het vervullen van hun maximale potentieel en betrokken te zijn bij het werk dat hen aangaat.
 • Elke medewerker in staat stellen om met (lean) ideeën, innovatieve aanpassingen en commerciële kansen naar voren te komen.
 • Een leiderschapsstijl te realiseren gebaseerd op vertrouwen en op talent gebaseerde ontwikkeling.
 • Een veilige en gezonde werkomgeving.