Algemene voorwaarden

Uniforme Voorwaarden Horeca 
De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven (waaronder cateringbedrijven, party-servicebedrijven e.d.), horecadiensten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten. Hier leest u de volledige UVH.

Disclaimer
Hotel Okura Amsterdam besteedt de grootst mogelijke zorg aan het onderhoud en daarmee aan de actualiteit van deze website. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie niet (meer) juist of volledig is. Aan de teksten op deze website kunnen dan ook géén rechten worden ontleend.

Op deze website is een aantal hyperlinks naar pagina’s en websites van derden opgenomen. Hotel Okura Amsterdam draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op deze pagina’s en websites.

Op de teksten en grafische voorstellingen (ook fotomateriaal) op deze website is copyright van toepassing. Voor publicatie in kranten, tijdschriften, voor tv-programma’s en op websites kan gebruik worden gemaakt van de digitale opnamen en logo’s. Gebruik hiervan is niet mogelijk zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hotel Okura Amsterdam. Deze teksten en digitale opnamen mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand. Voor vragen of toestemming voor verveelvoudiging of openbaarmaking kunt u contact met ons opnemen via het perscentrum of per telefoon via 020 678 71 11.

Privacyverklaring
Hotel Okura Amsterdam respecteert de privacy van al haar gasten en behandelt persoonlijke informatie die door hen worden verstrekt als vertrouwelijk. We verzamelen, gebruiken en bewaren dergelijke gegevens met alle zorgvuldigheid, in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hier leest u de volledige Privacyverklaring.